Meaning of Names

Name Luka

Luka is a male name.
This name is form of name Luke.
It is a common Russian, Serbian, Croatian, Slovene, Macedonian, Georgian and Old Church Slavic name.
In other languages: Luke (Biblical), Loukas (Biblical Greek), Lucas (Biblical Latin), Lluc (Catalan), Lukáš (Czech), Lukas (Danish), Lucas, Luuk (Dutch), Lucas, Luke, Lucky (English), Luukas (Finnish), Luc, Lucas (French), Luca, Lukas (German), Lukács (Hungarian), Lúcás (Irish), Luca (Italian), Lukas (Lithuanian), Lukas (Norwegian), Łukasz (Polish), Lucas (Portuguese), Luca (Romanian), Lukáš (Slovak), Lucas (Spanish) and Lukas (Swedish).
This name in other scripts: Лука (Russian, Serbian, Macedonian), ლუკა (Georgian) and Лѹка (Church Slavic).

Number of votes for the name Luka is 51.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Copyright © 2019 Book of Names